Combrink, A., Greyling, F. and du Plessis, H. (2008) “Uit die oogpunt van die buitestander: Die rol van identiteit en ruimte in die skep van ’n gemeenskapseie jeugnovelle”, Tydskrif vir Letterkunde, 45(2), pp. 32–47. doi: 10.4314/tvl.v45i2.29736.