Willemse, H. (2018) “Keorapetse Kgotsitsile (1938-2018)”, Tydskrif vir Letterkunde, 55(1), pp. 170–173. doi: 10.17159/2309-9070/tvl.v.55i1.4622.