van Niekerk, J. (2008) “Môrester (Pamela Jooste)”, Tydskrif vir Letterkunde, 45(2), pp. 225–226. doi: 10.17159/2309-9070/tvl.v.45i2.4740.