Galloway, F. (2004) “‘Ek is nie meer een van ons nie’: Breyten en die volk”, Tydskrif vir Letterkunde, 41(1), pp. 5–38. doi: 10.4314/tvl.v41i1.29658.