Roux, J. (2019) “Die storie van Afrikaans uit Europa en van Afrika: Deel 1 (W. A. M. Carstens en E. H. Raidt)”, Tydskrif vir Letterkunde, 56(1), pp. 164–168. doi: 10.17159/2309-9070/tvl.v.56i1.6303.