De Korte, I. (2020) “Vervleg (Petro Hansen)”, Tydskrif vir Letterkunde, 57(2), pp. 125–127. doi: 10.17159/tl.v57i2.8534.