[1]
A. Combrink, F. Greyling, and H. du Plessis, “Uit die oogpunt van die buitestander: Die rol van identiteit en ruimte in die skep van ’n gemeenskapseie jeugnovelle”, Tydskr Letterkd, vol. 45, no. 2, pp. 32–47, Sep. 2008.