Crous, M. “In Die Gees Van Die Dionisiese: Marlene Van Niekerk Se Aanhangersbrief Aan Freddy Mercury”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 59, no. 2, Sept. 2022, pp. 29-39, doi:10.17159/tl.v59i2.13422.