Motinyane, M. “Unam Wena (Mthunzikazi A. Mbungwana)”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 59, no. 2, Nov. 2022, pp. 92-93, doi:10.17159/tl.v59i2.14233.