van Zyl, W. “Reinaard Die Vos, Die Wrede Een Met Die Rooi Baard (Henri Van Daele, Vertaal Deur Daniel Hugo)”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 51, no. 2, Sept. 2014, p. 208, doi:10.4314/tvl.v51i2.30.