Anker, Johan. “Wederkoms. Die Lewe En Geskiedenis Van Jannes Hoop (Louis Kruger)”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 47, no. 1, Apr. 2010, p. 180, doi:10.17159/tl.v47i1.3397.