Van Zyl, Stefan. “Groen Soos Die Hemel Daarbo (Eben Venter)”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 55, no. 1, Mar. 2018, pp. 195-7, doi:10.17159/2309-9070/tvl.v.55i1.4374.