Roux, J. “Die Storie Van Afrikaans Uit Europa En Van Afrika: Deel 1 (W. A. M. Carstens En E. H. Raidt)”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 56, no. 1, June 2019, pp. 164-8, doi:10.17159/2309-9070/tvl.v.56i1.6303.