van der Watt, M. “Die Helaasheid Van Die Dinge (Dimitri Verhulst)”. Tydskrif Vir Letterkunde, vol. 56, no. 1, June 2019, pp. 160-2, doi:10.17159/2309-9070/tvl.v.56i1.6305.