'n Boer in beton: "Hierdie huis" deur Kleinboer

Authors

  • H. P. van Coller North West University, Potchefstroom

DOI:

https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.55i2.4766

Keywords:

urban writing, flâneur, satirical travelogue, metamodernism, postcolonial metissage

Abstract

This review article is an attempt to interpret and evaluate the novel Hierdie huis within a specific context, namely that of urban writing. This is done first and foremost with reference to Afrikaans literature, but also in a wider context with reference to English South African literature (e.g. Ivan Vladislavic) and to relevant theories like that of the city dweller (flâneur) in the critical writings of Walter Benjamin. In recent Dutch literature several novels have been published (amongst others by Marc Reugebrink and Ilja Leonard Pfeijffer) that share certain motifs and strategies with Kleinboer’s trilogy and they are discussed in greater detail. In this article the focus is on this third novel in what ostensibly is a coherent trilogy or prose cycle and not primarily a rejection of the traditional Afrikaans farm novel as often is asserted by literary critics; in actual fact it is a creative renewal of this genre, although often in a parodical fashion. In conclusion this novel is described as typical of “metamodernism” in its quest for meaningful moral and philosophical “master” narratives, rejected in postmodernism. In this novel the main character recognizes The Other as a fellow human-being and his etymological quests stresses hybridity which implies that linguistic (or racial) purity is a farce. Postcolonial métissage is central in this novel and the conclusion is that the forming of new identities has seldom (or never) been described in Afrikaans literature as in this trilogy.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

H. P. van Coller, North West University, Potchefstroom

H.P. van Coller is Buitengewone Professor aan die Skool vir Tale, Noordwes Universiteit, Potchefstroom en die redakteur van Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis Deel 1, 2 en 3 (2015, 2016).

References

Albertyn, J. R., P. du Toit en H. S. Theron. Kerk en stad. Verslag van die Kommissie van Ondersoek van die Gefedereerde N.G. Kerke na kerklike en godsdienstige toestande in die nege stede van die Unie van Suid-Afrika. Pro Ecclesia, 1947.

Benjamin, Walter. Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism. Verso,

Botha, Elize. Prosakroniek. Tafelberg, 1987.

Brink, André P. “Dié boek word ’n aanklag teen uitgewer.” Rapport, 24 Mrt. 1974, p. 13.

Brink, André P. “Kontrei is koning.” Insig 191, 31 Mrt. 2004, pp. 76–7.

Brink, André P. “’n Lewensblye klein roman.” Rapport, 31 Okt. 1976, p. 19.

Brink, André P. “Só trap resensent darem nie modder op goeie, lekker boek nie!” Rapport, 11 Nov. 1984, p. 17.

Burger, Barbara. “’n Geokrities-vergelykende analise van Afrikaans- en Engelstalige Suid-Afrikaanse stedelike romans.” Proefskrif. U Stellenbosch, 2016.

De Coninck, Herman. “Over nieuw realisme en ouwe romantiek.” Ons Erfdeel vol. 21, no. 4, 1996, pp. 285–94.

Deleuze, Gilles en Félix Guattari. A Thousand Plateaux: Capitalism and Schizophrenia. Vertaling Brian Massumi. Continuum, 2004.

Du Plooy, Heilna. “Koherensie in siklusse en gedigtereekse van Willem van Toorn.” Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans vol 20, no. 2, 2013, pp. 81–96.

Fishman, Robert. “Megapolis Unbound.” Wilson Quarterly Review vol. 14, no. 1, 1990, pp.

–44.

Giliomee, Hermann. Die Afrikaners.’n Biografie. Tafelberg, 2004.

Grosskopf, J. F. W. Plattelandsverarming en plaasverlating. Die Armblanke-vraagstuk in

Suid-Afrika. Deel 1. Verslag van die Carnegie-kommissie. Pro Ecclesia, 1932.

Guattari, Felix. Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm. Vertaling Paul Bainsl en Julian Pefanis. Indiana U P, 1995.

Guattari, Felix. The Three Ecologies. Vertaal Ian Pindar en Paul Sutton. Athlone, 2000.

Hambidge, Joan. “Hoe ry die boere sit-sit so. Eerlike bekentenis is pakkend en goed geskryf.” Volksblad, 16 Feb. 2004, p. 6.

Kannemeyer, J. C. “Scriba van die leuen.” Rapport, 9 Jun. 1991, p. 18.

Kleinboer. Hierdie huis. Umuzi, 2017.

Kleinboer. Kontrei. Praag, 2003.

Kleinboer. Werfsonde. Umuzi, 2013.

Leroux, Etienne. Die mugu. H. A. U. M., 1959.

Loots, Sonja. “City and Deleuzian ecosophy. Paris as seen from Parow with reference to Memorandum by Marlene van Niekerk.” Paper presented at Afrikaans Colloquium, U of Ghent, 2017.

Louw, N. P. van Wyk. Vernuwing in die prosa. Human & Rousseau, 1961.

Prabhu, Anjali en Ato Quayson. “Francophone Studies / Postcolonial Studies.

Postcolonializing through Relation”. Postcolonial Theory and Francophone Literary Studies. Reds. H. Adlai Murdoch en Anne Donadey. U of Florida P, 2005. pp. 224–34.

Ngara, Kudzaiji M. Imagining and Imaging the City—Ivan Vladislavic and the Postcolonial Metropolis. Diss. U of the Western Cape, 2011.

Nuttall, S. Entanglement: Literary and cultural reflections on post-apartheid. Wits U P, 2009.

Ricoeur, P. Memory, History, Forgetting. U of Chicago P, 2004.

Roos, Henriette. “Perspektief op die Afrikaanse prosa 1997–2002”. Perspektief en profiel. ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 1. Red. H. P. van Coller, Van Schaik, 2005. 43–104.

Rosengren, Karl Erik. “Literary criticism: future invented.” Poetics vol. 16, 1987, pp. 295–325.

Rosengren, Karl Erik. “Time and literary fame.” Poetics vol. 14, 1985, pp. 157–72.

Schoonees, P. C. Die prosa van die Tweede Afrikaanse beweging. Derde, omgewerkte en vermeerderde druk. Pretoria: J. H. de Bussy, 1939.

Stevick, Philip. “Prolegomena to the study of fictional dreck.” Comic relief: humor in contemporary American literature Red. Sarah Blacher Cohen. U of Illinois P, 1978. 263–80.

Vaessens, Thomas. Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur. Vantilt, 2013.

Van Coller, H. P. “Die Afrikaanse prosa se peregrinasie van die plaas na die stad.” Word, (Wo)man, World. Essays on Literature. Reds. Andries W. Oliphant en Henriette Roos. U of South Africa, 2005. pp. 56–93.

Van Coller, H. P. “Die representasie van plaas, dorp en stad in die Afrikaanse prosa.” Stilet vol. 18, no.1, 2006, pp. 90–121.

Van Coller, H. P. “Tussen nostalgie en parodie: die Afrikaanse prosa in die jare negentig (deel II).” Tydskrif vir Geesteswetenskappe vol. 35, no. 4, 1995, pp. 271–9.

Van Coller, H. P. Tussenstand. Literêre opstelle. Van Schaik, 2009.

Van den Heever, C. M. Gister. Versamelde Werke. Deel VIII. Afrikaanse Pers, 1959.

Van Jaarsveld, F. A. Die Afrikaners se groot trek na die stede en ander opstelle, 1886–1976. Perskor, 1982.

Van Niekerk, Jacomien. ‘baie worde’. Identiteit en transformasie by Antjie Krog. Van Schaik, 2016.

Visagie, Andries. “Moderniteit en die Afrikaanse literatuur”. Professorale intreerede. 16 Mei 2016. U Stellenbosch, 2016.

Visagie, Andries. “Wit mans, swart vroue: Man-Bitch van Johan van Wyk (2001) en Kontrei van Kleinboer (2003) as seksuele outobiografieë.” Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans vol. 12, no. 2, 2005, pp. 225–53.

Vosloo, Wil en Fika J. van Rensburg. Die Bybellennium. Een volume kommentaar. Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.

Downloads

Published

2018-08-30

How to Cite

van Coller, H. P. (2018). ’n Boer in beton: "Hierdie huis" deur Kleinboer. Tydskrif Vir Letterkunde, 55(2), 148–169. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.55i2.4766

Issue

Section

Review articles